2017.05.02

Årets første Helgelandsræs

Gikk av stabelen på Hauknesstranda. Flotte forhold og fin løype.
Resultater

2017.04.24

Oversikt over kart

Her er en liste over alle kjente kart i Nordland
Kart oversikt

2016.06.15

Splitsbrowser

Splitsbrowser er nå oppdatert slik at den ikke benytter Java, men bare Javascript. Det betyr at den ikke trenger noen installasjoner for å fungere, og skal virke på de fleste moderne browsere. Bruk linken på toppen av alle HTML resultatlistene.

Splitsbroser tegner kurver for utviklingen i et løp, og man kan vise ulike typer kurver.

For best mulig visning må man velge full-skjerms modus (F11). Ellers forsvinner nederste del av bildet under kanten.

2016.06.07

Ny Web-side

Kretsen har nå tatt i bruk O-forbundets side på http://orientering.no/kretser/nordland/

Resultater fra nærløp hvor man bruker Motime vil fortsatt bli lagt ut på www.nook.no. Større løp blir alltid lagt ut på Eventor.

Krets-side

2016.04.21

Gamle saker

For å lese gamle saker kan man klikke på linkene til arkiv for tidligere år. Se venstre kolonne.